Schorzeniem wyjątkowo uciążliwym, niepokojącym i obniżającym jakość codziennego funkcjonowania są powstające nagle, nawracające i trudne do zniwelowania bóle głowy – cechujące się zróżnicowanym stopniem intensywności oraz częstotliwości występowania, mogą mieć rozmaite podłoże. Jednak bez względu na patomechanizm powstawania, wydają się wysoce dokuczliwą dolegliwością, niejednokrotnie prowadząc do zdiagnozowania schorzenia, nazywanego migreną. Jakie są jej typowe objawy oraz co może wywoływać bóle głowy o podłożu migrenowym?

Migrena przyczyny i symptomy charakterystyczne – z czego wynika i jak się objawia?

Migrena to samoistny ból głowy, cechujący się specyficznym przebiegiem i nawracającym charakterem – wśród objawów typowych dla tej dolegliwości wymienia się (1, 2, 3):

 • przeważnie jednostronny lub naprzemienny ból głowy, który może utrzymywać się nawet do kilku dni,
 • umiejscowienie bólu za gałką oczną, w skroni lub czole,
 • ból o charakterze pulsującym, rwącym, rozpierającym,
 • napięciowe bóle głowy,
 • towarzyszące bólowi nudności, wymioty oraz zaburzenia perystaltyki jelit,
 • nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne – światło, hałas, zapachy,
 • zaburzenia wegetatywne,
 • poprzedzająca napad bólowy aura – zaburzenia wzrokowe, słuchowe, chwilowe niedowłady,
 • po napadzie bólowym – senność, osłabienie, spowolnienie.

 

Wobec niezaprzeczalnej uciążliwości objawów towarzyszących migrenowym bólom głowy, warto zastanowić się nad czynnikami, które podnoszą prawdopodobieństwo ich wystąpienia ? umożliwia to w pewnym stopniu unikanie elementów przyczynowych, co może ograniczyć częstotliwość i nasilenie napadów bólowych. Okazuje się, że migrena może być wynikiem kilku czynników, które stanowią podłoże napadu oraz potęgują dolegliwości, powstające w jego przebiegu (2):

 

 • silny głód, wynikający z długotrwałej przerwy pomiędzy posiłkami,
 • określone grupy pokarmów – podatność na ból głowy, będący wynikiem ich spożycia jest indywidualna,
 • zaburzenia snu – zarówno bezsenność, jak i zbyt długi sen,
 • hormony –  u kobiet w okresie menstruacji, ciąży lub w okresie po menopauzalnym,
 • czynniki zewnętrzne środowiskowe – oświetlenie, natężenie dźwięków, pobyt na dużej wysokości,
 • czynniki atmosferyczne – silny wiatr, intensywne burze,
 • czynniki psychiczne – stres i silne reakcje emocjonalne, przeciążenie układu nerwowego,
 • niektóre substancje chemiczne.

Okazuje się więc, że istnieje szereg czynników, które mogą mieć związek z wystąpieniem bólu głowy o specyfice migrenowej – wobec tego osoby podatne na podobne dolegliwości powinny sprecyzować podłoże swoich napadów, dążąc do unikania szkodliwych czynników, generujących migrenę.

Migrena ze stresu – emocje podłożem silnych bólów głowy

Ważnym odkryciem medycyny staje się określenie korelacji pomiędzy nawracającymi bólami głowy a stresem – warto bowiem podkreślić, że ból głowy może stać się wynikiem stresu, jak również być czynnikiem pogłębiającym związane z nim napięcie emocjonalne. W odniesieniu do dolegliwości, jaką jest ból głowy stres może więc występować jako czynnik predysponujący do zachorowania na migrenę, nasilający jej przebieg, poprzedzający i potęgujący kolejne napady oraz będący wynikiem schorzenia. Niepokój związany z ewentualnością wystąpienia symptomów bólowych, ich nagły i niejednokrotnie trudny do przewidzenia charakter, jak również silne natężenie zwiększają ryzyko stresu u osób cierpiących na migrenę (3).

Wydaje się więc, że w działaniach profilaktycznych, kierowanych wobec pacjentów o omawianych dolegliwościach, warto wdrożyć sposoby radzenia sobie ze stresem – umiejętność podejmowania skutecznych strategii, niwelujących napięcie emocjonalne może bowiem znacząco obniżać częstotliwość oraz nasilenie bólu w migrenie. Ponadto istotne staje się także wdrożenie skutecznego leczenia dolegliwości – świadomość możliwości obniżenia poziomu dolegliwości z pewnością wpłynie korzystnie na stan psychiczny i emocjonalny pacjenta, co może przyczynić się do zlikwidowania stresu, towarzyszącego atakom. To z kolei przełoży się na  zminimalizowanie ich nasilenia.

Przypisy:

1.Wójcik-Drączkowska H, Bilińska M, Nyka W. Migrena ? rozpoznanie i leczenie. Forum Medycyny Rodzinnej 2007;1(2):109?114

2.Mendel T, Członkowska A. Leczenie migreny. Farmakoterapia w psychiatrii i Neurologii 1997;(4):55-63

3.Waś A, Tucholska S. Napięciowe bóle głowy ? aspekty psychologiczne. Neurologia Dziecięca 2011;20(41):115-119